Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras

Mums rūpi jūsų sveikata...

 

Gripo profilaktika

Grįžtant prie gripo temos: JAV mokslininkai suskaičiavo, kurį mėnesį per 32 praėjusius gripo sezonus buvo fiksuojamas didžiausias sergamumas šia liga. Mums į langus besibeldžiantis vasaris tapo vienvaldžiu rikiuotės lyderiu! Saugokite save ir savo artimuosius, nepamirškite profilaktinių priemonių.

Skaityti daugiau: 2016-02-03

2
+2

Įsiminkite pagalbos užspringusiajam žingsnius

Sako, – žinojimas veža. Mes galime pridurti, kad žinojimas gelbsti gyvybes!

Šiandien pasikalbėkime apie kur kas rimtesnį ir, laiku nesulaukus tinkamos pagalbos, neretai mirtimi pasibaigiantį visiško užspringimo atvejį. Visiškas užspringimas stebimas tada, kai į kvėpavimo takus patekęs svetimkūnis juos visiškai užkemša, neleisdamas žmogui kvėpuoti.

Skaityti daugiau: 2016-02-02

3
+3

Seminaras „Trombozės gydymas praktikoje“ Zarasų gydytojams

 Lietuvoje visuose didžiuosiuose miestuose rengti seminarai – „Trombozės gydymas praktikoje“ (angl. Thrombosis Management in Practice).  Labai džiugu, kad VšĮ Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Audroniaus Barisevičiaus kvietimu pavyko vieną seminarą surengti ir Zarasuose. Gydytojas kraujagyslių chirurgas, medicinos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto lektorius Saulius Sudikas vedė seminarą Zarasų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir  Zarasų ligoninės gydytojams. Tarptautinė programa skirta padėti gydytojams geriau pažinti giliųjų venų trombozę (užsikimšimas krešuliu) ir išvengti jos komplikacijų – plaučių arterijos tromboembolijos.

Skaityti daugiau: 2016-01-25

4
+4

Paciento teisė – pasirinkti reabilitacinio gydymo įstaigą

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad pacientai, kuriems skiriamas nemokamas medicininės reabilitacijos ir sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas, gali pasirinkti reabilitacinio gydymo įstaigą. Tam skirta ir speciali VLK interneto svetainės skyriuje „Medicininė reabilitacija“ esanti informacinė sistema, kuria gali naudotis ir pacientai, ir gydytojai.

Daugiau informacijos rasite čia.

3
+3

Nau­ja­me­tė staig­me­na

Za­ra­sų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro dar­buo­to­jai šventiniu laikotarpiu paaukojo lė­šų ir su­ren­gė staig­me­ną Šniukš­tų kai­me gy­ve­nan­čiam ir vie­nam ke­tu­ris ma­ža­me­čius vai­kus au­gi­nan­čiam daugiavaikiui tėvui Gin­ta­rui Davainiui.

Prieš­pas­ku­ti­nę pra­ėju­sių me­tų die­ną Zarasų PSPC di­rek­to­rius Aud­ro­nis Ba­ri­se­vi­čius su dar­buo­to­jais Šniukš­tuo­se gy­ve­nan­čiai šei­my­nai at­ve­žė do­va­nų nau­jus, dar su­pa­kuo­tus, sta­lą bei ko­mo­dą ir, ži­no­ma, sal­džių do­va­nė­lių vaikučiams. Tuo me­tu na­mie bu­vę vai­kai, pri­žiū­ri­mi vy­res­nių gi­mi­nai­čių, su­ti­ko sve­čius su nuostaba, džiu­giai pri­ėmė do­va­nas bei pa­ža­dė­jo drau­ge su­rink­ti nau­jus bal­dus, ku­rie la­bai rei­ka­lin­gi Mant­vi­dui, Ai­vi­dui, Žil­vi­nui ir Ka­ri­nai Da­vai­niams.

Skaityti daugiau: 2016-01-06

9
+9

Įstaigos darbo laikas

P.: 7.30-18.00

A.: 7.30-18.00

T.: 7.30-18.00

K.: 7.30-18.00

P.: 7.30-18.00

Š.: 8.00-14.00

Registracija internetu

Draustumo tikrinimas

Greitoji pagalba

Apklausa

Kaip vertinate "Burnos higienos" paslaugos kokybę Zarasų PSPC?

Labai gerai - 55.6%
Gerai - 27.8%
Patenkinamai - 11.1%
Blogai - 5.6%

Viso balsavo: 180
Balsavimas baigtas nuo: 31 Gruo 2018 - 23:00

E-sveikatos projektas

Akcija "Aplenk ligą"

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, socialinė integracija

Narkotikų žalos mažinimas (Respublikinio priklausomybės ligų centro video medžiaga)

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas