Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras

Mums rūpi jūsų sveikata...

Pirminės asmens sveikatos paslaugas teikianti VŠĮ Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) kaip savarankiškas padalinys patvirtintas Zarasų rajono tarybos sprendimu 1997 m. spalio mėnesį.

Zarasų PSPC aptarnauja apie 15 tūkstančių gyventojų, iš jų apie 2,6 tūkstančius vaikų.

Įstaigos branduolį sudaro gydytojai ir vidurinysis medicinos personalas, dirbantys poliklinikoje, Dusetų, Salako, Turmanto ambulatorijose, Antalieptės bendros praktikos gydytojo kabinete, medicinos punktuose, Psichikos sveikatos centre, Greitosios medicinos pagalbos padalinyje, ankstyvosios vaiko raidos korekcijos centre. Iš viso dirba 121 darbuotojas, iš jų - 23 gydytojai ir 62 - vidurinysis medicinos personalas. Šeimos gydytojas yra centrinė įstaigos figūra, kuris dirba komandoje su chirurgu, akušeriu ginekologu, terapeutu,pediatru,odontologu. 2003 m. pertraukiamąją BPG rezidentūrą baigė 6 gydytojai. Šiuo metu dirba 10 bendrosios praktikos gydytojų.

Įstaigos pagrindinis uždavinys buvo ir liko - teikti kokybiškas pirminio lygio ambulatorines medicinos paslaugas, gerinti jų prieinamumą. Todėl 2000-2005m. buvo parengta Zarasų rajono pirminės sveikatos priežiūros plėtros programa, kurios pagrindiniai tikslai: plėsti BPG instituciją, teikti kokybiškas GMP paslaugas, slaugos paslaugas, plėtoti psichikos sveikatos priežiūrą. Ši programa vykdyta dalyvaujant Lietuvos sveikatos projekte ,,Pirminės sveikatos priežiūros vystymo ir ligoninės restruktūrizacijos Utenos apskrityje programoje“, finansuotoje iš Pasaulinio banko lėšų.

2001 - 2004 m. atlikta Salako, Dusetų, Turmanto ambulatorijų, Antalieptės BPG kabinetų renovacija: įrengtos 4 BPG darbo vietos, apsirūpinta medicinine technika, gauti lengvieji automobiliai. 2004 m. gauti du GMP automobiliai su reanimacine įranga.

Didėja sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis, todėl Zarasų PSPC buvo įtrauktas į 2005 m. Rytų Lietuvos kardiologijos projektą. Iš Europos Sąjungos lėšų atlikta pirmo poliklinikos aukšto patalpų renovacija 180 kvadratinių metrų įrengti 4 BPG kabinetai, aprūpinti kompiuterine technika, procedūrinis kabinetas, profilaktinis kabinetas, funkcinės diagnostikos kabinetas, įsigyti du EK aparatai, prijungti su kompiuteriniais tinklais ir leidžiantys teikti telemedicinines paslaugas. Santariškių klinikose 9 gydytojai kėlė kvalifikaciją širdies kraujagyslių ligų prevencijos ,diagnostikos ir gydymo klausimais.

Visa tai įtakoja profilaktinio darbo, ligų diagnostikos ir gydymo pagerinimą ir prieinamumą.

Iš PSDF  ir savivaldybės lėšų 2007 m. finansuota III-oji patalpų optimizavimo programa : dėl ekonominio efekto atsisakyta vaikų konsultacijos patalpų, įrengti pediatrų kabinetai, logopedo, skiepų kabineto, ankstyvos vaiko raidos korekcijos centras su sale, perline vonia.Ta pati programa apėmė pirmo aukšto patalpų renovacija įrengiant registratūrą, GMP patalpas, laboratoriją, chirurginį kabinetą.

GMP – svarbus įstaigos padalinys, teikiantis skubią medicininę pagalbą rajono gyventojams, kuriame dirba 10 skubios medicinos pagalbos slaugos specialistų ir 11 vairuotojai. Šis kolektyvas kėlė kvalifikaciją programose, finansuojamose iš ES lėšų. Puikus mūsų kolektyvo pasirodymai spec. tarnybų varžytuvėse įrodo, kad Zarasų GMP medikai yra aukštos kvalifikacijos. Nuo 2013 m., panaikinta Zarasų PSPC greitosios medicinos pagalbos dispečerinė. Šiuo metu GMP funkcijas atlieka centralizuotai Vilniaus GMP dispečerinė, kuri aprūpino Zarasų GMP brigadas visa reikiama modernia įranga.

Zarasų PSPC sudėtyje yra ankstyvos vaiko raidos korekcijos centras, kuris teikia antrinio lygio vaikų rebilitacijos paslaugas. Jame dirba darni komanda, vadovaujama gydytojos H.Dombrovos.

Pakitimai vyko ir Psichikos sveikatos centre, kuriame dirba du psichiatrai, vienas psichologas, dvi psichikos sveikatos slaugytojos ir socialinė darbuotoja. Šis nenuilstantis kolektyvas aktyviai dalyvauja įvairiose programose, vykdomas ligonių su psichine negalia dienos užimtumo darbas.

 MUMS RŪPI TOBULĖTI

2013.05.02-03 dienomis Zarasų PSPC bendruomenės slaugytojos, bendros praktikos slaugytojos ir gydytojos, viso 20 asmenų dalyvavo Krizių tyrimo centro ES lėšomis pagal projektą vykdomuose ,,Šiuolaikinės specializuotos reanimacinės pagalbos“ mokymuose .

Dvi dienas intensyviai mokėmės pirminio gaivinimo standartų, kvėpavimo takų praeinamumo palaikymo būdų, racionalios pagalbos pacientui esant klinikinei mirčiai ir skubios pagalbos esant įvairioms situacijoms. Išklausėme teorinę dalį ir intensyviai praktiškai mokėmės teikti pagalbą naudodami kokybiškus manekenus , su šiuolaikinėmis medicininėmis gaivinimo priemonėmis ir medicinine aparatūra defibriliacijai, išorinei kardiostimuliacijai bei kardioversijai atlikti. Mokymuose dalyvavę medikai įgijo praktinės patirties ir pasitikėjimo savimi, jei tektų gaivinti žmogų. 2013 m., rugsėjo mėn., įstaigos darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose "Veiksmų taktika savižudybės, smurto, prievartos atveju" ir "Psichologinės pagalbos įspūdžiai teikiant skubia medicininę pagalbą (STRESS)"

 

1
+1

Įstaigos darbo laikas

P.: 7.30-18.00

A.: 7.30-18.00

T.: 7.30-18.00

K.: 7.30-18.00

P.: 7.30-18.00

Š.: 8.00-14.00

Registracija internetu

Draustumo tikrinimas

Apklausa

Kaip vertinate "Burnos higienos" paslaugos kokybę Zarasų PSPC?

Labai gerai - 55.6%
Gerai - 27.8%
Patenkinamai - 11.1%
Blogai - 5.6%

Viso balsavo: 180
Balsavimas baigtas nuo: 31 Gruo 2018 - 23:00

E-sveikatos projektas

Akcija "Aplenk ligą"

Greitoji pagalba

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas